ISUZU FRR 650 CHỞ GIA SÚC

1070000000

ISUZU FRR 650 CHỞ GIA SÚC

Lọt lòng thùng hàng: 6.600 x 2.220 x 2.180 mm

Phủ bì xe:  8.630 x 2.370 x 3.380 mm

Tải trọng chở hàng: 4.950Kg

Tổng tải: 10.920 Kg

0908590662